2 תשובות
היי!

שורש מגנו הוא מ-ג-נ

שורש שטות הוא ש-ו-ט

המון המון בהצלחה!
השורש של "מגנו" הוא מ. ג. נ (גזרת השלמים)
והשורש של "שטות" הוא ש. ו. ט (גזרת נחי עי/ו)
HHH