7 תשובות
אני חושבת ח. צ. ב
מ. ח. צ
אנונימי
ח. צ. ב - מחצבים, חציבות, החצבה.
ח. צ. ב
ח. צ. ב