9 תשובות
פ. ל. ל.
פלל חומד
נראלי ת. פ. ל. ל
ת פ ל
תפילה התפללו..
פ. ל. ל
ת. פ. ל. ל
זאת גזרת המרובעים.
אתה יכול לבדוק את זה בכך שתטא את המילה בכל הזמנים ותראה שהאותיות ת. פ. ל. ל ישארו כל הזמן ויוספו להם רק התוספות של הזמנים


התפלל
מתפלל
יתפלל
בכל שלושת ההטיות השורש נשאר ת. פ. ל. ל

ת. פ. ל. ל

זה גזרה מרובעים