9 תשובות
חלט
ה. ח. ל. ט. זהו שורש בעל 4 אותיות
ה. ח. ל. ט אם את מטה את זה בהווה עבר עתיד האותיות שנשארות הן מה שציינתי.
ה. ח. ל. ט זהו שורש מרובע
ח. ל. ט