תשובה אחת
בסיר. את ממלאת מים בסיר מחכה שהם יירתחו ואז שמה את הפסטה.. לא שמים פסטה במחשבת את נורמלית?