4 תשובות
ע"מ להפעיל גן ילדים בבנין מגורים יש לקבל היתר.
ללא ההיתר, המפעיל עלול להקנס.
שלום
אני מבין שהשופטת פסקה נגדכם בירושלים עקב שיהוי אם אתם אלה במקרה ספציפי זה, להערכתי עליכם להגיש ערעור על ההחלטה
עקרונית לא ניתן לקיים גן פרטי בדירת קרקע, אלא, אם כן מצויין בתכנית המפורטת/המתאר שמותר, או הבעלים ביקשו שימוש חורג - עבור גן הילדים ואתם לא התנגדתם לבקשה תוך פז"מ הניתן לערעור.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
שאלה מורכבת. נקבע לא אחת כי הפעלת משפחתון או גנון של עד 10 ילדים אינו מצריך היתר מיוחד שכן זוהי מעין משפחה מרובת ילדים.
יש מדיניות לא אחידה בעיריות ורשויות שונות לנושא. תלוי גם האם הדירה עדיין משמשת שימוש מעורב למגורים וגן או שמא שינתה לחלוטין יעוד. מכל מקום אם הדבר מהווה מטרד של רעש או לכלוך רשאים השכנים לפנות לפקח או להתנגד להפעלת גן זה.
עו"ד עפר שחל מומחה סטיפס
יש לבדוק הענין במספר מישורים: הראשון - האם ניתן היתר לשימוש חורג. השני - האם ניתן רשיון עסק. השלישי - האם הדבר נאסר בתקנון הבית המשותף.

בברכה
שי עקרבי, עו"ד
03-6705705
עו"ד שי עקרבי
באותו הנושא: