5 תשובות
תאמיני בעצמך ותצאי לבלות קצת בחוץ
פשוט תחייך יהיה טוב
מה קרה? בוא לפרטי..
למה אתה בדיכאון?

ממשו ספציפי? רוצה לדבר?