2 תשובות
הלילה היום האחרון ושמים את כל הנרות ומברכים: ברוך אתה וכו אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה ואחכ ברוך אתה וכו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בינים ההם בזמן הזה ומדליקים הנרות משמאל לימין והשמש בסוף!
בהצלחה!
ברכה ראשונה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
ברכה שניה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
אח"כ אומרים: הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
ואז שרים את " מעוז צור". תחפש בגוגל ותמצא את הנוסח זה עם כמה בתים.
חנוכה שמח!
אנונימית