תשובה אחת
זה בגלל שהאשכנזיים לא יכולים לאכול קטניות וכל השבוע אין מה לאכול.
אנונימית