3 תשובות
רדיוס כפול 2
כן:) רדיוס זה חצי קוטר עד כמה שזכור לי.
קוטר זה קו במעגל שעובר דרך מרכז המעגל. קוטר שווה פעמיים רדיוס