3 תשובות
Sack of flour
שק קמח בקטע של לסחוב מישהו על הגב זה piggyback
או flour bag אם את מתכוונת לשק קמח