תשובה אחת
בית הכנסת של הגולם מפראג
אסף 161 מומחה סטיפס