3 תשובות
לפני הקריאה אומר העולה לתורה: ברכו את אד-ני המבורך.

הקהל משיב: ברוך אד-ני המבורך לעולם ועד.

והעולה שב ואומר: ברוך אד-ני המבורך לעולם ועד.

ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אד-ני, נותן התורה.

בסיום הקריאה אומר העולה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אד-ני, נותן התורה.
יאיר חן
ברכת הודיה על נתינת התורה לעם ישראל:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה".
ברכה זו היא הברכה שמברך כל עולה לתורה לפני קריאת התורה בבית הכנסת,
וגם לאחר הקריאה מברך העולה ברכה נוספת עם תוכן דומה:
"אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"
(מתוך ויקיפדיה)
שלום לך,

אם הכוונה היא לטקסט הדתי, הריני שמוטב לשאול בכך מישהו המצוי בנושא.
במידה והכוונה היא לבית כנסת שהינו רפורמי או קונסרבטיבי, הנער מקריא טקסט, שכתב
בעצמו (או שנכתב לו) הנוגע לתהליך בר המצווה וההתבגרות. מדובר בטקסט קצר ועניייני.
אם אתה זקוק לעזרה בזה, תוכל לראות דוגמאות באתר שלי "אתר הברכות של אסתי", תחת
הכותרת ברכות לבר מצווה, וכן ברכות לשימוש חופשי.

בברכה,

אסתי
אסתי