7 תשובות
אנונימי יקר! יישר כח על כמיהתך ל"סליחות"! כתוב: "ברוב עם הדרת מלך", השכינה כמהה לתפילתינו, כאשר אנו מאוחדים ברוב, התפילה בוקעת רקעים, מאידך אין זמן בו ה׳ נח - "לא ינום ולא יישן שומר ישראל", תפילת יחיד תישמע תמיד! אני מבקשת גם בשטיפת כלים.. שתהיה לך שנה טובה והרבה שמחה.
מעין
רקיעים, סליחה
מעין
יש בכותל. אבל בלי מנין יש אפשרות ולדלג על כל הויעבור ה על פניו וכו כי זה צריך מנין
או שתעשה מנין בבית שלך. שנה טובה
בטח איזה שאלה, אתה יכול למצוא לך מקום, אתה עם ה', בקש ממנו סליחה על כל מעשיך הלא טובים שעשית, דבר אתו כאשר ידבר איש עם רעהו.

ואם תרצה תקרא את זה:
תודה רבה לבורא.
הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד קיים, הוא לא נברא, הוא תמיד קיים (אולי אפשר לומר שה' ברא את עצמו ולפניו לא הייתה שום בריה, בכדי לסבר את האוזן), לה' אין התחלה וסוף, עד שה' לא ברא נבראים, לא היה דבר כזה נברא, ה' ברא את הבריה הזו, בתוך הבריה הזו, ה' ברא שמש, וירח, ויום ולילה, שהם זמן, בתוך הזמן הזה, הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו כי הוא טוב, ודרך הטוב להטיב, לכן ברא נבראים להטיב עמהם, אך אנו בני האדם במעשינו הרעים הבאנו עלינו רעות שונות, הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו בני האדם, אף על פי, שידע שבני אדם רבים ימרדו בו, שרבים יעשו נגד רצונו, איזה עוד מלך עושה כן? אף אחד. כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם, אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע, אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן, כשחוטאים לו בני האדם, הוא נותן להם חיים, ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו, בשעה שעושים נגד רצונו, ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים, עד שמגיע העונש. וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים, ועוד כשאנו חוטאים לה', אנו חוטאים ליד ה' ממש, שמלא כל הארץ כבודו, ואיזה מלך ישב בשקט בשעה שעושים נגד רצונו לידו? אף אחד. אין מלך כמו הקב''ה, שהוא רחמן כגודלו.

מצווה גדולה, לומר בכוונה (ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות, כמו פרקי תהלים והלכות).
בורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים (1) שבראת (2), ושתברא (3), ושלא תברא (4), מלא ברכות כגודלך (5), זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת:

ובורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים שבראת, ושתברא, ושלא תברא, מלא שירה כגודלך, ולשוננו רינה כגודלך, ושפתותינו שבח כגודלך, עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת:

ובורא עולם, קדוש אתה כגודלך, וטהור אתה כגודלך, וברוך אתה כגודלך, ומהולל אתה כגודלך, ומשובח אתה כגודלך, ומפואר אתה כגודלך, וטוב אתה כגודלך, וחסיד אתה כגודלך:

וברוך, אתה בורא עולם, ושמך (6) הגדול והקדוש, תמיד, ביותר מכל הברכות, וביותר מכל התשבחות, ונחמות, והילולים, ופארים, והודאות, ושירות, וזמירות, ורינות, ותהילות, שנכתבו ושנאמרו, ושיכתבו ושיאמרו, ושלא יכתבו ושלא יאמרו (7), לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד,
ובורא עולם, ברוך אתה, תמיד, בברכות האלו כגודלך, וגם אם לא נברך אותך בברכות האלו, אתה ברוך בהם תמיד, ואתה ברוך בהם יותר ממספר כל הנבראים שבראת, ושתברא, ושלא תברא, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד:

1-חלק מהנבראים הם, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, שמש, ירח, כוכבים, רוחות, בני אדם, חיות, צמחים, כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא, כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא, כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא, וכו'.
2-עד עתה.
3-אם תברא בעתיד.
4-שהרי אתה יכול לברוא ללא הפסקה.
5-העולם נמצא בתוך ה', ה' פינה מקום בתוך עצמו וברא את כל הבריה הזו, היכן שמסתיימת הבריה הזו, כל מה שיש אחרי זה מסביב זה ה', ואין סוף לגודלו של ה', מה הוא אין לו סוף, כך גם הוא ברוך ומהולל וכו' ללא סוף.
6- שם שנאמר בסיני, ושאר שמותיו של ה'.
7-ה' יודע אלו ברכות יש עוד.
(נוסח מספר 30 מתוך 30)
(אין זכויות שמורות, מצווה להדפיס, לצלם, להעתיק, ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים)
אנונימי
הנה עוד כמה רעיונות לאיפה אפשר להגיד סליחות: יש בקברי צדיקים, הרבה פעמים, מנייני סליחות, ז"א הרבה אנשים שבאים ואומרים ביחד סליחות ליד למשל קבר רבי עקיבא בטבריה, ברבי מאיר בטבריה, בכותל, במערת המכפלה וכו
ישר כוח ושנה טובה
שלום. אפשר תמיד לומר סליחה גם בבית כי השם נמצא בכל מקום. רק צריך לדלג יג מידות וכן קטעים בארמית שמצריכים מנין בדוקא.
יש אפשרות נוספת לקרא את הסליחות בבית יחד עם סליחות הנאמרות במנין במקום אחר ומשודרות בשידור חי. תוכל להכנס לאתר שנמצא בקישור למטה. בכל לילה משודרות הסליחות בשעה 24:30. שנה טובה ומבורכת.
אייל