5 תשובות
נכנסים לכתובת accounts.google.com
בחלק העליון תלחץ על "כלי נתונים"
בכלי נתונים יש "ניהול כלי חשבון" ושם לחץ על "מחק מוצרים".
ושם תבחר ב "הסר את ג'ימייל לצמיתות".

פעל על פי ההוראות המצורפות
שואל השאלה:
אני מנסה מאתמול למחוק את המייל, פעלתי לפי ההוראות והחשבון לא נמחק ועדיין פעיל.
אנונימי
אתה מנסה למחוק אותו מהסמרטפון או מהמחשב,
או שלגמרי, כלומר שיחדל מלהתקיים?
שואל השאלה:
מהמחשב

רוצה למחוק אותו לצמיתות

אנונימי