3 תשובות
סגירת חשבון הפייסבוק אינו אפשרי אלא הקפאה שלו - ראו בתגית "פייסבוק, סגירת חשבון".
מערכת סטיפס
אי אפשר למה אתה צריך למחוק אותו תשאיר אותו ככה!
אני חחח
בשנת 2009 ו 2010 אי אפשר היה למחק אלא רק להקפיא. אך בגלל תלונות רבות לפייסבוק הם שינו זאת והיום אפשר. חפשו קישור לכך.