תשובה אחת
to text זה פועל עשייה נגיד כמו ללטף לשמור לעשות וכו

texting זה בהווה עכשיו

מילים שיש להם will בתחילת המשפט הם בעתיד
מילים שיש להם ed בסוף המילה הם בעבר
מילים שיש להם ing בסוף המילה זה בהווה