2 תשובות
תעשי דיסטנס
נתון ש הX של נקודה M הוא 8
ויש לך את נקודה A שמשיקה למעגל בציר X והיא 8,0
הרדיוס הוא המרחק בין נקודה A ל M והX שווה אז ה Y הוא המרחק
אז אתה מחשיב את ה רדיוס כ Y
ואז ידוע לך שהרדיוס בריבוע = Y בריבוע
ואתה מציב
0-8 בריבוע + 16-Y בריבוע = Y בריבוע (לפי נקודה B) כי אם תציב את נקודה A לא תהיה תשובה
ומשמה אתה מוצא כמה Y שווה והוא ה Y של ה M