תשובה אחת
מאנרגיה חשמלית לאנרגית תנועה ואנרגית חום מקווה שעזרתי