2 תשובות
למורה ___, ביום ___ הייתי בשיעור וכתבת לי במשוב חיסור, אשמח אם תבדקי זאת שנית
לי גם כתבו ללא ציוד למרות שבמאה אחוז היה לי איזה מעצבנים... למה הם לא בודקים במאה אחוז