5 תשובות
כן, הרי הם משתחווים ומקריבים קורבנות לפסלים!
ברור!
בבודיזם משתחהים לפסלים. ץ
אנונימי
הדתות הנ"ל עלולות להיחשב אליליות. אם אנחנו מגדירים את הדת כעשייה אז אכן זו עבודת אלילים לשמה.
לעומת זאת קיימות בדתות אלו פילוסופיה ומיסטיקה שקרובה מאוד לעקרונות הקבלה והיא מגיעה לאחדות.

הדתות עצמן היא אליליות אבל הפילוסופיות מאחוריהן אינו נחשבות כך.
גנוסיס
ה"פילוסופיות-"גנובות מהיהדות.. רובן ככולן.

ומתורת ישראל-וספרות הסוד. הקבלה.
תלוי בעיני מי.
רבים יטענו שכן בגלל הסיבות שכתבו למעלה.
מבחינת המאמינים בהן זה ממש לא כך. זו אמונה לכל דבר ובודהיזם זה יותר דרך חיים, חשיבה ותפיסה מאשר דת.