5 תשובות
שואל השאלה:
סעיף ב
אנונימי
שואל השאלה:
7. ברשותכם משקולות משני סוגים: 3 גרם ו- 8 גרם
לכמה משקולות מכל סוג תזדקקו כדי שמשקלן הממוצע יהיה
ב. 10 גרם? הסבירו או תנו דוגמה.
אנונימי
ואי גם אני עשיתי את השאלה הזאת, חשבתי עליה הרבה זמן חח
עשיתי רק את סעיף א'.
התשובה לסעיף א':
אני אצטרך שלושה משקולות מסוג ה-8 גרם, ושני משקולות מסוג ה-3 גרם. כך שיהיו לי חמישה משקולות סך הכל שמשקלן הכולל יהיה 30 גרם. 30:5=6. ככה ש6 הוא הממוצע. הבנת?
שואל השאלה:
חח את א אני יודע בב' יש לי בעיה
אנונימי