3 תשובות
נציב:
עקיבא - X
אליעזר - 2X
יוסף - 2X+3
יהודה - (X+2X+2X+3+6, 2 (2X+2X+3

משוואה:
(X+2X+2X+3+6 = 2 (2X+2X+3
x=1

ולכן:
עקיבא - 1
אליעזר - 2
יוסף - 5
יהודה - 14
מקווה שעזרתי
זה ממש קל
שואל השאלה:
תודה. תודה. תודה. אתה לא מבין איך עזרת לי עכשיו. תודה!
אנונימית
אין בעד מה