5 תשובות
שלום
צר לי ההטעיה הקודמת שקיבלת.
עקב שינוי חזות/חזית הבנין נראה לי כי הסיכויים לכך קלושים, אלא, אם כן כל הבנין יבצע זאת, דהיינו סגירת כל מרפסות הבנין, ולא יחידת דיור אחת.
אך על מנת להוציא לפועל זאת, יהיה עליך לפעול בקרב כל דיירי הבנין אשר יסכימו לבצע את סגירת המרפסות שלהם, כך שאם תהיה הסכמה לכך, אזי יהיה עליך להגיש בקשה להיתר עבור סגירת המרפסות לכל הבנין, ואז ורק אז בקשתך תידון ברשות המקומית וקיים סיכוי שתקבלו אישור, אם כי היו דברים מעולם בהם לא התקבל האישור.
מר בבר הנכבד, אולי ומוטב שתעסוק במקצועך ותיעץ בתחום השכלתך ומקצועך...

אשר לנקודות שהעלית, אעלה את הסתיגויותי לחלקם כדלהלן:

1 – לציטוט של עו"ד ע. כהן, בו מצויין "תקנון מצוי", האם בדקת איזה תקנון קיים בבנין של השואל, אולי לבנין קיים "תקנון אחר" השונה מתקנון מצוי, מה דעתך? אזי איך אתה יכול להתייחס לבנין בו לא ראית את התקנון שלו (השואל לא התייחס לתקנון הבנין שלו) ועוד להתייחס שלבנין זה תקנון מצוי?

2 – להתייחסותך לגבי "פסק בית המשפט העליון כי בניית מרפסת או תוספת למרפסת קיימת, סגירת מרפסת ופגיעה בזכות שימוש של הדיירים בגג על ידי סגירת פתח כניסה לגג, הן פעולות הדורשות את הסכמת בעלי הדירות", אינך ראית את כתב התביעה וכמובן גם את כתב ההגנה, אך למרות זאת אתה משיב כאילו אתה בר סמכא, מה גם הסכמת בעלי הדירות עדיין אינה מתירה הקמת מרפסת, אלא, באישור רשות הרישוי לתכנון ולבניה, דהיינו גם ביהמ"ש העליון כפוף לחוק, ואינו יכול לחרוג מחוק התכנון והבניה, אך טרם קבלת היתר מרשות הרישוי, יש צורך בהסכמת כל דיירי הבנין, כלומר, ביהמ"ש מודע לך שבשלב ראשון יש צורך בהסכמת כל הדיירים קודם להגשה של בקשת ההיתר לבניית מרפסת.

3 – לציטוט של "מפקח (י-ם) 46/03 מזל כהן.. המפקח הבהיר כי אין הוא נזקק לשאלת היתר הבניה, וכי הדבר הוא עניין בלעדי של רשויות התכנון", מצויין בפירוש כי על הפרט המעוניין לסגור מרפסת נדרש בהיתר בניה, ואינה דנה במקרה זה מאחר והתביעה כלל לא התייחסה לנקודה קריטית זו.

4 – לציטוט של "מפקח (י-ם) מס' 169/96... בשעה שבעלי דירות בבית המשותף הקימו מרפסות תלויות ואף סגרו אותם, רשאים בעלי הדירות "בקומת העמודים" במפלס הכניסה של הבית המשותף להרחיב את דירתם בקומת העמודים הנ"ל. גם במקרה זה אין הדבר תואם לשאלתו של השואל, ההתיחסות שונה מהותית מהמקרה הספציפי של השואל.

5 – לציטוט של "ניתן לטעון כי למערכת השיקולים של פסיקות אלה, נתן המפקח ביטוי לעקרון תום הלב ולשימוש בזכות במקרקעין בתום לב, כאמור בסעיף 14 לחוק המקרקעין", וכן הטיעון הנוסף של בהמשך לגבי "הרחבת דירה", אלה הן "טענותיך" הבלתי מבוססים והבלתי מקצועיים לעניינו של השואל, כך שאין להקיש מכל המקרים לעיל על שאלתו של השואל, מאחר ואינם רלוונטים לשאלתו, וכלל לא ברור לי מדוע כל כך אתה מתלהם מלהציג את הגיגך שאינם במקומם.

כפי שציינתי בראש תגובתי לעיל, מוטב שתתרכז בהשכלתך וידיעותיך המקצועיות ואל תטעה אחרים, מאחר ומדי יום פונים אלי גורמים שונים בהם קיבלו יעוץ וכן ביצעו לפי הנחיה של חברים, ידידים, מכרים, באינטרנט, יועצים ומהנדסים שונים, פתרונות בתחומים שאינם מעיסוקם, האמן לי שיש גם כאלה, הדבר דומה למי שפונה לאורטופד על מנת שיטפל במקרה עיניים.

אכן כאשר אני קורא את ההטעיות הללו אשר אתה מכנה בזאת "הלויאליות החברית", כנראה שאתה לא מסוגל להבין מהי "ביקורת בונה", כן מדוע להטעות ציבור לקרוא מידע שגוי ולא רלוונטי כפי שכתבת?..
סגירת מרפסת הינה למעשה שינוי מצב קיים (שינוי חזית), הדבר מצריך הוצאת היתר בניה, אולם ניתן להסיק כי שינוי חזית בבניין מגורים אמור לעשות בהתאמה, עם כלל הדיירים! כלומר בנית מרפסות לכולם או לחלקם אך בתכנון מאושר ע"י אדריכל העיר.
במידה ורק אתה רוצה לסגור מרפסת בחזית אשר פונה לרחוב, סבור אני כי במקרה זה תדחה ע"י הוועדה. ממליץ להיעזר באדריכל רישוי המתמחה ברשות המקומית בו הנכס קיים.
קופל
סגירת מרפסת בית משותף.
הסיכוי לקבל אישור כזה הוא נמוך מאד עד כמעט בלתי אפשרי.

1. יש את עניין המראה והחזית האחדיה של הבניין.
2. יש צורך "בזכויות בניה" בשביל להסב שטח מוגדר כמפרסת לשטח שיוגדר "כעיקרי".
השטח הזה (אם נמצא) שייך לכלל בעלי הדירות בבניין ויש לקבל הסכמה של לפחות 75% לכך.
3. בהנחה והתנאים הנ"ל מתקיימים יש צורך להוציא לכך היתר בניה.
יהיה לך קושי רב לשכנע עד מאד לשכנע את הועדה לתכנון עבור שינוי פני חזית הבניין.
4. אם יש שטח עיקרי שלא נוצל ויש התאגדות משותפת של שכנים בטור דירות אז אי אולי משהו מזה יכול להתקיים.

בהצלחה.
ממליץ בכל שאלה בנדל"ן מסוג זה לא להסתמך על עצה זאת או אחרת אלא לפנות לגורם מקצועי מוסמך לנושא שזהו מרכז עיסוקו והוא שמאי המקרקעין.

באותו הנושא: