2 תשובות
דרך המחשב אפשר רק..
החשבון נמחק רק אחרי 30 יום שלא השתמשת בו ואם אחר כך אתה נכנס זה שומר לך את כל הפרטים.
הגדרות חשבון
חשבון
ואז תרד קצת למטה
רשום לך למחוק
שואל השאלה:
אין שם אפשרות של למחוק את החשבון...
אנונימי