2 תשובות
שואל השאלה:
קישור או משהו אני לא יודעת איך
אין לי בהגדרות
אנונימית
את הולכת להגדרות חשבון ויורדת הכי למטה,
יש לך משהו כמו מחק חשבון זה