תשובה אחת
היכנס לחשבון שלך בדף www.twitter.com עם שם המשתמש והסיסמה שהגדרת.
אתר את התפריט "settings" המצוי בפינה הימנית העליונה של דף האתר בו אתה נמצא. זוהי האפשרות הרביעית משמאל.
לחץ על האפשרות 'Deactivate my account' (בטל את החשבון שלי) המופיע כקישור בתחתית הדף של 'ניהול החשבון'.
לאחר הלחיצה על הקישור תועבר לדף אחר (בלחיצה על התמונה בדף זה תוכל לראות את הדף המדובר),
המבקש ממך לאשר את המחיקה. לחץ על הכפתור בתחתית הדף "Okay, Fine Deactivate My Account".
לאחר מכן תועבר לדף הראשי וחשבונך ימחק.