4 תשובות
בספטמבר
לי היו הציונים בתחילת כיתה י''א
סמפטמבר, שנה הבאה