3 תשובות
לפי המתכונת שהוא עושה ב4 יחידות.
צריך להשלים את השאלון של 804 של שנה שעברה עם מגן חדש..
זה הקטע שכבר אי אפשר לרדת