9 תשובות
פלוס ומינוס
פלוס ומינוס
כמו לייקים ודיסלייקים, אז יש פלוסים ומינוסים
מינוס ופלוס
סוג של ניקוד
לשים חץ מעלה זה מעלה בנקודה לתשובה, חץ למטה זה מוריד בנקודה לתשובה

כמו סכום של לייק ודיסלייק
פלוס ומינוס
שואל השאלה:
ומה זה נותן לי?
שאנשים אוהבים או שונאם את התגובות שלך
^^ נטו אינדיקציה מה חושבים על התגובה שלך