7 תשובות
להראות אם אתה מסכים או לא מסכים עם התגובה
להראות אם אתה שונא או לא שונא את כותב התגובה
אנונימי
החצים האלה מסמלים פלוס ומינוס. אם אתה מסכים עם התשובה- אתה יכול לסמן פלוס (חץ כלפיי מעלה)
אם אתה לא מסכים- אז מינוס (חץ כלפיי מטה)
אם התשובה לא נכונה או שאתה לא מסכים איתה עושים מינוסים
ואם להפך אז פלוסים
נעיצות, אם מישהו רוצה שעוד יענו על השאלה בשביל לשמוע דעות של אחרים הוא נועץ, כמובן שיש עוד סיבות
אה רגע מה ?
המינוסים ו פלוסים נועדו שנלחץ עליהם אם אנחנו מסכימים עם מה שמשתמש אחר ענה וגם להפך.
פלוסים ומינוסים?
כשאתה מסכים עם התשובה אתה יכול ללחוץ על הפלוס(החץ שפונה כלפי מעלה) וכשאתה לא מסכים, ההפך.
החץ שהוא מטה למטה זה אומר מינוס
שזה בעצם אומר שאתה לא מסכים עם התשובה
החץ שהוא מטה למעלה זה פלוס וזה אומר שאתה מסכים עם התשובה.
באותו הנושא: