3 תשובות
3600
אנונימית
מה אתה מבלבלבים במוח
1500+ ליחיד
3.200
אנונימי