תשובה אחת
בקרלטון (מרגוליס) 250 לחודש, ואם אני לא טועה צלו זה לכמה חודשים כאילו מנוי, לייפ אנט פיטנס אם אני לא טועה 300 לחודש, וקאנטרי אין לי מושג