תשובה אחת
המנוי הוא לשנה שלמה והוא עולה בסביבות ה-1,000