2 תשובות
אני לא ממש יודעת אבל אני יכולה שממש טוב בקאנטרי גן עברון
לקאנטרי רגיל לחצי שנה זה יהיה כנראה 600+