2 תשובות
אני חושבת שלנדהמתי יש שורש מרובע- נ. ד. ה. ם. והביניין נפעל.. לגבי ויכוח אני חושבת שזה ו. כ. ח ובניין התפעל..
נדהמתי- שורש נ, ד, ה, מ בנין נפעל
ויכוח- שורש ו, כ, ח ואני לא בטוחה מה הבנין כי זה פעולה ולא פועל אבל אני חושבת שזה התפעל
אנונימי