7 תשובות
מותר
אנונימי
בטח שכן
אנונימית
אפשר להיכנס, רק לבית העלמין עדיף שלא.
לאידעת לגבי המנהרות.. לכותל מותר ללכת אבל לא לגעת הכותל עצמו
אסור, טמאות..
אנונימית
אז ככה בררתי לך אצל ההלכה, לכותל ולמנהרות מותר, לבית הקברות לא,