6 תשובות
נהוג שלא
אין איסור הלכתי כזה מפורש. יש מנהג כזה שמקורו בדברי קבלה.
רבנים נוהגים להקל במקרה של צורך.

את יכולה להסתכל בתשובה המקיפה הבאה מאתר כיפה.
נהגו שלא, ככה מובא בהמון פוסקים והרב אליהו אמר אפילו סכנה.
מותר ואין שום סכנה, מהסיבה הפשוטה, אין שום דבר על טבעי שיהרוג אותך.
לאשה לא רצוי להכנס כלל לבית עלמין, המקום מלא טומאה, ובנוסף לטומאת הנידה, היא מציבה את עצמה בסכנה. וחבל שמי שאינו מבין בזה דבר, עונה ונותן לך ''היתר''
שואל השאלה:
אסור? גם ללוויה של קרוב משפחה?
אנונימית