תשובה אחת
אני חושבת שאת צריכה גם שאחד מהאלכסונים יחצה את השני
כי זה לא מספיק רק מאונכים