6 תשובות
מ. מ. צ. א, שורש מרובע
מ. מ. צ. א
מ. מ. צ. א
אנונימית
נידמה לי שממצאים זה שם עצם.. ולשם עצם אין שורש
אבל אם יש לו שורש זה: מ. מ. צ. א
(שורש מרובע)
ODY
שואל השאלה:
מה זה שורש מרובע?
אנונימי
ממצא גזרת מרובעים