2 תשובות
גובה x צלע לגובה זו
חלקי 2
אשמח לפרח
זה הכול פונקציה של יחס