9 תשובות
בפה.
לא ^
בפה מתרחש הפירוק המכני של המזון. בקיבה רוב הפירוק הכימי מתרחש.
קיבה
ובכן, אתה טועה.
הפירוק המכני מפרק את כל המזון לחתיכות קטנות, התפקיד שלו הוא להקטין את המזון למטרת בליעה.
הפירוק הכימי של הפחמימות מתרחש בעיקר בפה.
הפירוק הכימי של חלבונים הוא זה שמתרחש בעיקר בקיבה.
בפה.
אנונימי
אני למדתי שהפירוק הכימי של הפחמימות מתחיל בפה אבל רובו ממשיך בקיבה.
זה בקיבה בכלל
בפה ישנו אנזים שמתחיל בפירוק הכימי של העמילן ונקרא אם אני לא טועה עמילנוז. אבל הפירוק הכימי העיקרי של הפחמימות מתבצע בקיבה:)
יכול להיות שאני טועה.
אבל עד עכשיו שמעתי על זה שרוב הפירוק הכימי של פחמימות מתרחש בפה ואילו בקיבה מתרחש רוב הפירוק הכימי של החלבונים.