6 תשובות
שואל השאלה:
טוב תודה
כן (:
שואל השאלה:
כולל "כי"?
הפסוקית מתחילה במילת השיעבוד ("כי")
צריך להחליף את המשפט העיקרי בפסוקית:-)
שואל השאלה:
טוב תודה