3 תשובות
לא דלתון זה מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות שוות וכל צלע סמוכה לצלע השווה לה