תשובה אחת
כנס לדף ניהול חשבונות בלינק הנל הכנס עם שם המשתמש והסיסמה
לאחר הכניסה בחר כלי נתונים
תחת ניהול חשבונות בחר במחיקת החשבון והנתונים