7 תשובות
חודשיים ושתי שבועות
חודשיים וחצי
2 חודשים ו- 2 שבועות (:
חודשיים וחצי:)
כחודשיים וחצי.
חודש=4 שבועות.
חודשיים=8 שבועות.
2 חודשים ושבועיים.
חודשיים וחצי