3 תשובות
52 שבועות זה שנה
אז 51 זה לפני 358 ימים...
זה כמיעט שנה אחרוה כי בשנה יש 52 שבועות
כמעט שנה
באותו הנושא: