2 תשובות
חצי נכון.
או שהן שוות או שהן משלימות ל-180.
עוזר מומחה סטיפס