5 תשובות
קאפקייק, מתוק, מאמי, חתולי...
נוני, בובי, פשושיי, נושי, פיצי, מיצי, קיצי, שישי, מושי, מושמוש, קושי, קושקוש, מומו, קוקו, פופו, צוצו, נונו, בובו, פשוט ממציאים
שושי נוני צ'וצי חצוש לבוש עולה שלי פאלשמורה שלי
Ranran rani ranush
לולי, נוני, מושי