5 תשובות
גם לאחותי (:
קוראים לה בתור שם חיבה צ'אן, חנצ'ה, חנה..
צ'אנה, צ'אן, חנה, חן, אנה (:
חןחן, חנוש, חנל'ה, חנקהלה, חנלי, חנקי, חנקוש, חני, חנצי, חנצ'ו, חנצ'י, חנצ'ה (:
מקווה שעזרתי
שבתשלום (:
חנוצ', חנ'יק, חנוש:)
חני, חנוש, חנוצ'